Profesjonalny sklep internetowy z kawą i herbatą!

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Właścicielem serwisu sklep.agifa.pl, zwanego dalej Sklepem, jest firma  P.P.H.U. AGIFA Piotr Baca zarejestrowana przy ul. Pułaskiego 47, 33-100 Tarnów,

NIP: 9930532635

REGON: 121320917

adres do korespondencji: P.P.H.U. Agifa, ul. Pułaskiego 47, 33-100 Tarnów

e-mail: sklep@agifa.pl

zwana dalej Sprzedającym. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad zawartych w Polityce prywatności Sklepu.

II. Przyjmowanie zamówień

 1. Zamówienia na produkty oferowane w Sklepie, mogą być składane przez osobę fizyczną lub prawną, zwaną w dalszej części regulaminu Kupującym.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie Sklepu.
 3. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy oraz danych kontaktowych.
 4. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem – po wpłynięciu środków na konto Sprzedającego,
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zamówienia.
 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Kupującego zostanie potwierdzone za pomocą e-mail.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedającego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sprzedający natychmiast skontaktuje się z Kupującym, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 4. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają aktualną stawkę podatku VAT.
 5. Wypełnienie formularza z danymi Kupującego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący w każdym momencie ma możliwość wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz zadania usunięcia za pomocą odpowiednich zakładek w serwisie agifa.pl. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

III. Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem firmę kurierską UPS lub Poczty Polskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez  firmę kurierską UPS lub Pocztę Polskiej.

IV. Płatności

 1. Płatności można dokonywać poprzez Credit Agricole Raty
 2. Płatności można dokonywać za pomocą systemu przelewów internetowych przelewy24.pl, standardowym przelewem bankowym, bądź gotówką przy odbiorze produktów (za pobraniem lub osobiście),
 3. Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia.
 4. Przy płatności za pobraniem, formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy dostarczającej przesyłkę.

V. Zwroty i reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmowane są przez Sprzedającego drogą e-mailową.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności dostawcy towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostawcą protokołu reklamacyjnego.
 3. Sprzedający ma obowiązek uwzględnić uzasadnioną reklamację, pod warunkiem, że została ona zgłoszona do tygodnia po otrzymaniu przesyłki. Wadliwy towar należy zapakować w oryginalne opakowanie wraz z otrzymaną fakturą (rachunkiem) i przesłać na adres Sprzedającego.
 4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Kupującego, wszelkie koszty reklamacji pokrywa Kupujący.
 5. Kupujący, który zakupił towar wysyłkowo w SKLEPIE, może go zwrócić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.). W takim przypadku towar wysyła Kupujący na swój koszt.
 6. W przypadku dokonania zwrotu produktu pieniądze przesyłane będą na konto bankowe wskazane przez Kupującego w ciągu 5 dni roboczych. Reklamowany towar  Kupujący może również zamienić na inny, pełnowartościowy towar. Koszty zwrotu pokrywa Kupujący.
 7. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sprzedającego nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej odpowiednie ustalenia.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie SKLEPU w ciągu dnia,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty SKLEPU
 1. Zawartość SKLEPU, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art. 543.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 3. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producenta.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.